Ծառայություններ

Հարգելի ընթերցողներ, Ձեր ուշադրությանն ենք հրավիրում  Վ.Պետրոսյանի անվան Արագածոտնի մարզային գրադարանում մատուցվող ծառայությունների ցանկը:

Գրադարանային սպասարկում՝ այդ թվում

— Գրքերի տրամադրում տանն ընթերցելու համար

— Միջոցառումների կազմակերպում

— Ցուցահանդեսների կազմակերպում

— Տեղեկատու մատենագիտական սպասարկում /տեղեկանքների տրամադրում, մեթոդական խորհրդատվություն, և այլն/

— Արտագնա գրքային ցուցահանդեսների կազմակերպում և ցուցահանդեսների նյութերի տրամադրում


— Էլեկտրոնային սպասարկում՝ այդ թվում

Ինտերնետային կապ

 էլեկտրոնային գրացուցակ /տեղեկատվություն գրքի առկայության մասին էլ. գրացուցակի օգնությամբ/