«որ չկորչի պատերազմում» գրքի շնորհանդես գրադարանում