Բաժիններ

Համալրման, մշակման և գրադարանային գործի ավտոմատացման բաժին

Իրականացնում է գրադարանային փաստաթղթերի համալրում, հաշվառում, մատենագիտական դասակարգում:

Սպասարկման բաժին

Իրականացնում է 16 տարեկանից բարձր ընթերղոցների սպասարկման աշխատանքները:

Մանկական բաժին

Իրականացնում է նախադպրոցականից մինչև 15 տարեկան երեխաների սպասարկման աշխատանքները:

Մատենագիտության բաժին

Իրականացնում է մատենագիտական քարտարանների համալրումը, հոբելյանական թերթոնների պատրաստումը, տարվա հիշարժան տարեթվերի օրացույցի կազմումը, թեմատիկ և հոբելյանական ցուցահանդեսների, միջոցառումների կազմակերպումը:

Գրադարանային հավաքածուների կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման բաժին /ԳՀԿՕՊ/

Իրականացնում է գրադարանային հավաքածուների կազմակերպման, օգտագործման, պահպանման և ներգրադարանային, միջգրադարանային /Հայաստանի Ազգային գրադարան/ սպասարկման աշխատանքները:

Տնտեսական բաժին

Իրականացնում է գրադարանի տնտեսական աշխատանքները: